avaluació de la formació

És inevitable: qualsevol procés formatiu ens transforma. Sempre que rebem formació adquirim tot de coneixements i habilitats que ens serveixen per millorar. Cadascú percep la pròpia millora personal.

En el cas de les organitzacions, fer palesa i mesurable la millora permet tenir una eina potent de planificació estratègica de la formació.