transferència al lloc de treball

Transferir al lloc de treball la formació rebuda ha de ser l’indicador d’èxit principal a l’hora d’avaluar la formació impartida. La formació ben programada i ben impartida és útil, alhora, per a la persona que es forma, per a l’organització on treballa i per a la societat en general.

A transFormació dissenyem i apliquem metodologies d’avaluació que identifiquen els beneficis –o no– de la transferència al lloc de treball de la formació rebuda.