necessitats formatives

 

Per identificar les necessitats formatives del personal i elaborar el pla de formació, tenim ben presents totes les dades pertinents ja disponibles i especialment: els objectius estratègics de l’organització, la descripció dels llocs de treball i la valoració de la formació impartida.

En la detecció de les necessitats formatives identifiquem, alhora, les mancances actuals (solució reactiva) i les mancances futures (anticipació proactiva).