execució dels plans

Finalment, s’executa el pla, cosa que vol dir fer confluir amb èxit: les inscripcions, els docents, les aules, els materials, els horaris i les valoracions. Amb el suport de l’adequada gestió administrativa i sense perdre mai de vista que l’aprenentatge, és a dir, el creixement personal, al servei dels objectius estratègics de l’organització, és la raó de ser de tot plegat.

Els nostres plans de formació programen, també, l’avaluació de la transferència al lloc de treball, tant de les accions formatives concretes com del conjunt de la formació impartida.